Ogłoszenia

Bezpłatny transport pasażerski w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY WOLA UHRUSKA w sprawie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Wola Uhruska w...

28 marca 2024

ZALECENIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO OTWIERANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PO WYDŁUŻONYM PRZESTOJU LUB OGRANICZONEJ EKSPLOATACJI, W RAMACH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAKAŻENIOM BAKTERIAMI Z RODZAJU LEGIONELLA.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO OTWIERANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PO WYDŁUŻONYM PRZESTOJU LUB OGRANICZONEJ EKSPLOATACJI, W RAMACH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH...

6 marca 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – 2024 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz...

28 lutego 2024

USTNY PRZETARG OGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WOLA UHRUSKA.

USTNY PRZETARG OGRANICZONY (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WOLA UHRUSKA ORGANIZOWANY PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA:...

21 lutego 2024

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz....

9 lutego 2024

Informacje o występujących podtopieniach w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wola Uhruska.

W związku z poleceniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania informacji o występujących podtopieniach w gospodarstwach rolnych Wójt...

2 lutego 2024

Dodatek osłonowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz ustawą...

30 stycznia 2024

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne – 2024 r.

Wójt Gminy Wola Uhruska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wola Uhruska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej...

24 stycznia 2024

SZKOLENIA CHEMIZACYJNE

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie organizuje szkolenia chemizacyjne:...

24 stycznia 2024

HARMONOGRAM Wyznaczania drzew do wycięcia, legalizacji pochodzenia drewna i ustalania zadań dla właścicieli lasów.

HARMONOGRAM Wyznaczania drzew do wycięcia, legalizacji pochodzenia drewna i ustalania zadań dla właścicieli lasów położonych na terenie gmin Hańsk, Wola...

2 stycznia 2024

Logo Gminy Wola Uhruska Gmina Wola Uhruska

ADRES Parkowa 5, Wola Uhruska
E-mail wolauhruska@lubelskie.pl
FAX 82 591 50 03
NIP 5651446722
REGON 110197859

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 16:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:00